prohlédnout si oddělení ×

Ambulance AKESO POLIKLINIKY

Z hlediska lékařských odborností je poliklinika zaměřeno především na péči o matky, děti a dospívající. Jako moderní poskytovatel diagnostické a ambulantní péče však zajišťujeme i vybrané zdravotní služby pro dospělé pacienty. AKESO POLIKLINIKA tak nabízí své služby pro celou rodinu, ve velmi příjemném prostředí, s nejmodernější zdravotnickou technikou a digitálním provozem - tedy bez zbytečného papírování. Naše poliklinika navazuje na zdravotnickou péči Nemocnice Hořovice a Rehabilitační nemocnici Beroun. Naše zařízení jsou smluvními partnery všech pojišťoven.

Naše AKESO POLIKLINIKA nabízí ve svých ambulancích široké spektrum zdravotních služeb pro děti, dorost i dospělé. Ve zkratce poskytujeme:

 • preventivní, léčebnou i dlouhodobou péči o klienty od novorozeneckého věku až do mladé dospělosti
 • radiodiagnostická vyšetření na nejmodernější magnetické rezonanci i rentgenových a ultrazvukových přístrojích
 • léčbu horních a dolních cest dýchacích, alergologická vyšetření a další péči z oblasti dětské pneumologie a alergologie
 • prevenci a léčbu onemocnění podpůrného a pohybového aparátu, a to jak pro děti, tak i pro dospělé
 • komplexní gynekologickou péči o děti, dospívající a těhotné
 • terapii novorozenců, kojenců a batolat Vojtovou metodou včetně screeningového vyšetření 
 • všeobecnou péči o pediatrické neurologické pacienty
 • vyšetření a sledování dětí s vrozenými srdečními vadami v rámci ambulance dětské kardiologie 
 • dlouhodobou péči o rizikové novorozence
 • řešení celého spektra poruch výživy od neprospívání po obezitu
 • poradenství v oblasti dětské urologie
 • poradentství v oblasti infantilních hemangiomů
 • léčbu zánětlivých, degenerativních a metabolických onemocnění skeletu u dospělých pacientů
 • vysoce přesné a časově nenáročné rozbory krve a moči v naší specializované odběrové místnosti

Integrativní pediatrie

Objednání: +420 601 096 723

Kontakt na ordinaci: 14111

Specifikace poskytované péče:

 • všeobecná pediatrická ambulance pro děti od 0 do 18 ti let včetně
 • možnost případné stabilizační a diagnostické péče za hospitalizace v Nemocnici Hořovice
 • komplexní diagnostika
 • kauzální a podpůrná terapie
 • následná ambulantní péče dětí hospitalizovaných v Nemocnici v Hořovicích
 • řešení dlouhodobých obtíží, které přesahují rámec a možnosti praktického lékaře
 • podpora vlastních zdrojů v léčbě, zdravého životního rytmu.
 • prevence
 • edukace
 • komplexní individualizovaná péče vedená mezioborovým týmem
  racionální souhra konvenčních a doplňkových terapeutických metod na základě důkazů a zkušeností (evidence a cognitive based medicine)
  bio - psycho - sociální přístup (zohlednění tělesných, psychologických, a sociálních faktorů)

Integrativní tým:

Oblasti zaměření:

 • psychosomatické obtíže
  funkční bolesti břicha, zácpy
  bolesti hlavy
  poruchy spánku, únava
  úzkosti, kolapsy
  poruchy příjmu potravy
 • doprovodná péče u chronických onemocnění
  podpůrná péče u alergií, atopického ekzému, opakovaných a protrahovaných respiračních onemocnění, chronická zánětlivá onemocnění střeva a další.

Projekt integrativní pediatrie vznikl na základě potřeby optimalizovat péči o dětské pacienty s chronickými, recidivujícími a psychosomatickými obtížemi. Tito pacienti významně profitují z komplexní individualizované péče, která je vedena společně mezioborovým týmem lékařů a terapeutů. Klíčová je pro nás správná komunikace mezi lékařem a pacientem, která umožňuje zvýšení povědomí pacienta a jeho rodiny o jeho zdraví a nemoci. Tím je posílena vlastní zodpovědnost a motivace k léčbě. V naší péči se zaměřujeme i na edukaci ve smyslu předcházení vzniku nemocí a podporu zdravého životního rytmu. To vše nám umožňuje náš integrativní přístup, který je obecně založen na péči o pacienta s využitím všech dostupných metod konvenční medicíny v racionální kombinaci s metodami komplementárními.

Do péče jsou zapojeny terapeutické metody působící na psychické a tělesné úrovni:

 • Kognitivními a duševními aktivitami (rozhovory, uměleckou aktivitou, prací s pohádkami a dalšími) pracujeme na porozumění své nemoci a zdraví. Pochopení a získání náhledu na situaci slouží jako zdroj pro aktivní účast pacienta na jeho terapii.
 • Působením na tělesné úrovni (rehabilitacemi, pohybovou terapií, masážemi, dechovou terapií, zevními terapiemi a dalšími) podporujeme psychomotorický vývoj, správné držení a zdravé vnímání vlastního těla, celkové uvolnění a regeneraci, podporujeme zdravé životní funkce.

 

Objednání:

integrativni.pediatrie@nemocnice-horovice.cz

MUDr. Denisa Creasy - DCNH

 tel. č.: +420 601 096 723 

 
 

 

 

Umístění v nemocnici

Budova A - přízemí