prohlédnout si oddělení ×

Kontakt na oddělení

14 111 / +420 224 234 101

Ambulance diagnostického centra

Z hlediska lékařských odborností je centrum zaměřeno především na péči o matky, děti a dospívající. Jako moderní poskytovatel diagnostické a ambulantní péče však zajišťujeme i vybrané zdravotní služby pro dospělé pacienty. Diagnostické centrum tak nabízí své služby pro celou rodinu, ve velmi příjemném prostředí, s nejmodernější zdravotnickou technikou a digitálním provozem - tedy bez zbytečného papírování. Naše centrum navazuje na zdravotnickou péči Nemocnice Hořovice a Rehabilitační nemocnici Beroun. Naše zařízení jsou smluvními partnery všech pojišťoven.

Naše diagnostické centrum nabízí ve svých ambulancích široké spektrum zdravotních služeb pro děti, dorost i dospělé. Ve zkratce poskytujeme:

 • preventivní, léčebnou i dlouhodobou péči o klienty od novorozeneckého věku až do mladé dospělosti
 • radiodiagnostická vyšetření na nejmodernější magnetické rezonanci i rentgenových a ultrazvukových přístrojích
 • léčbu horních a dolních cest dýchacích, alergologická vyšetření a další péči z oblasti dětské pneumologie a alergologie
 • prevenci a léčbu onemocnění podpůrného a pohybového aparátu, a to jak pro děti, tak i pro dospělé
 • komplexní gynekologickou péči o děti, dospívající a těhotné
 • terapii novorozenců, kojenců a batolat Vojtovou metodou včetně screeningového vyšetření 
 • všeobecnou péči o pediatrické neurologické pacienty
 • vyšetření a sledování dětí s vrozenými srdečními vadami v rámci ambulance dětské kardiologie 
 • dlouhodobou péči o rizikové novorozence
 • řešení celého spektra poruch výživy od neprospívání po obezitu
 • poradenství v oblasti dětské urologie
 • poradentství v oblasti infantilních hemangiomů
 • léčbu zánětlivých, degenerativních a metabolických onemocnění skeletu u dospělých pacientů
 • vysoce přesné a časově nenáročné rozbory krve a moči v naší specializované odběrové místnosti

MUDr. Alena Kokešová, Ph.D, MBA

/ Lékařka dětské poradny pro výživu

Nejvyšší dosažené vzdělání:

 • 1. LF UK, Praha, 1998, Všeobecné lékařství
 • 2. LF UK, Praha, 2006, Doktorské studium biomedicíny, obor Fyziologie a patofyziologie člověka

Postgraduální vzdělání, kurzy:

 • 2002 Atestace Pediatrie 1. stupně
 • 2004 Atestace Pediatrie 2. stupně
 • 2006 Funkční Licence v oboru Umělá výživa a intenzivní metabolická péče
 • 2010 Atestace Intenzivní medicína
 • 2011–2012 MBA ve zdravotnictví, Academy of Healthcare Management, Praha

Předchozí praxe:

 • Ústav pro matku a dítě, Praha, 1998–2000, neonatolog
 • Winnicott Baby Unit, St. Mary’s Hospital, Londýn, odborná stáž
 • Dětská klinika, 2. LK UK a FN Motol, Praha, 2000–2002, pediatr
 • Laboratoř buněčné a molekulární imunologie, Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha, 2011-2019, výzkumná asistentka
 • Klinika dětské chirurgie, 2. LF UK a FN Motol, Praha, 2002–2012, pediatr-intenzivista
 • Klinika dětské chirurgie, 2. LF UK a FN Motol, Praha, 2012–2020, vedoucí Jednotky intenzivní péče pro novorozence a kojence
 • Klinika dětské chirurgie, 2. LF UK a FN Motol, Praha, 2020 - dosud, pediatr-intenzivista

Ordinační doba

Dětská poradna pro výživu
Čt 8:30 – 15:00
12:30 - 13:00 telefonické konzultace * liché týdny