prohlédnout si oddělení ×

Kontakt na oddělení

14 111 / +420 224 234 101

Ambulance diagnostického centra

Z hlediska lékařských odborností je centrum zaměřeno především na péči o matky, děti a dospívající. Jako moderní poskytovatel diagnostické a ambulantní péče však zajišťujeme i vybrané zdravotní služby pro dospělé pacienty. Diagnostické centrum tak nabízí své služby pro celou rodinu, ve velmi příjemném prostředí, s nejmodernější zdravotnickou technikou a digitálním provozem - tedy bez zbytečného papírování. Naše centrum navazuje na zdravotnickou péči Nemocnice Hořovice a Rehabilitační nemocnici Beroun. Naše zařízení jsou smluvními partnery všech pojišťoven.

Naše diagnostické centrum nabízí ve svých ambulancích široké spektrum zdravotních služeb pro děti, dorost i dospělé. Ve zkratce poskytujeme:

 • preventivní, léčebnou i dlouhodobou péči o klienty od novorozeneckého věku až do mladé dospělosti
 • radiodiagnostická vyšetření na nejmodernější magnetické rezonanci i rentgenových a ultrazvukových přístrojích
 • léčbu horních a dolních cest dýchacích, alergologická vyšetření a další péči z oblasti dětské pneumologie a alergologie
 • prevenci a léčbu onemocnění podpůrného a pohybového aparátu, a to jak pro děti, tak i pro dospělé
 • komplexní gynekologickou péči o děti, dospívající a těhotné
 • terapii novorozenců, kojenců a batolat Vojtovou metodou včetně screeningového vyšetření 
 • všeobecnou péči o pediatrické neurologické pacienty
 • vyšetření a sledování dětí s vrozenými srdečními vadami v rámci ambulance dětské kardiologie 
 • dlouhodobou péči o rizikové novorozence
 • řešení celého spektra poruch výživy od neprospívání po obezitu
 • poradenství v oblasti dětské urologie
 • poradentství v oblasti infantilních hemangiomů
 • léčbu zánětlivých, degenerativních a metabolických onemocnění skeletu u dospělých pacientů
 • vysoce přesné a časově nenáročné rozbory krve a moči v naší specializované odběrové místnosti

MUDr. Radka Havlová

/ Vedoucí lékařka radiodiagnostiky

Nejvyšší dosažené vzdělání:

 • 1. LF UK, Praha, 2002

Postgraduální vzdělání, kurzy:

 • 2005 Atestace 1. stupně
 • 2007 Specializační zkouška v oboru Radiologie a zobrazovací metody
 • 2020 Zařazení do specializačního vzdělávání v oboru Nukleární medicína
 • Opakovaně kurzy magnetické rezonance ČRS
 • Opakovaně European Congress of Radiology, Vienna.
 • Certifikované kurzy ČRS v rámci postgraduálního vzdělávání

Předchozí praxe:

 • Klinika zobrazovacích metod FN Motol, 2002 – dosud
 • Klinika nukleární medicíny Všeobecné fakultní nemocnice, 2011- 2016 (PET/CT diagnostika)
 • Rehabilitační nemocnice Beroun, 2014 -2019, (magnetická rezonance)
 • Centrum pohybové medicíny prof. Koláře - 2013 - dosud (magnetická rezonance)