prohlédnout si oddělení ×

Kontakt na oddělení

14 111 / +420 224 234 101

Ambulance diagnostického centra

Z hlediska lékařských odborností je centrum zaměřeno především na péči o matky, děti a dospívající. Jako moderní poskytovatel diagnostické a ambulantní péče však zajišťujeme i vybrané zdravotní služby pro dospělé pacienty. Diagnostické centrum tak nabízí své služby pro celou rodinu, ve velmi příjemném prostředí, s nejmodernější zdravotnickou technikou a digitálním provozem - tedy bez zbytečného papírování. Naše centrum navazuje na zdravotnickou péči Nemocnice Hořovice a Rehabilitační nemocnici Beroun. Naše zařízení jsou smluvními partnery všech pojišťoven.

Naše diagnostické centrum nabízí ve svých ambulancích široké spektrum zdravotních služeb pro děti, dorost i dospělé. Ve zkratce poskytujeme:

 • preventivní, léčebnou i dlouhodobou péči o klienty od novorozeneckého věku až do mladé dospělosti
 • radiodiagnostická vyšetření na nejmodernější magnetické rezonanci i rentgenových a ultrazvukových přístrojích
 • léčbu horních a dolních cest dýchacích, alergologická vyšetření a další péči z oblasti dětské pneumologie a alergologie
 • prevenci a léčbu onemocnění podpůrného a pohybového aparátu, a to jak pro děti, tak i pro dospělé
 • komplexní gynekologickou péči o děti, dospívající a těhotné
 • terapii novorozenců, kojenců a batolat Vojtovou metodou včetně screeningového vyšetření 
 • všeobecnou péči o pediatrické neurologické pacienty
 • vyšetření a sledování dětí s vrozenými srdečními vadami v rámci ambulance dětské kardiologie 
 • dlouhodobou péči o rizikové novorozence
 • řešení celého spektra poruch výživy od neprospívání po obezitu
 • poradenství v oblasti dětské urologie
 • poradentství v oblasti infantilních hemangiomů
 • léčbu zánětlivých, degenerativních a metabolických onemocnění skeletu u dospělých pacientů
 • vysoce přesné a časově nenáročné rozbory krve a moči v naší specializované odběrové místnosti

MUDr. Radka Janková

/ Lékařka revmatologické ambulance

Nejvyšší dosažené vzdělání:

 • 2. LF UK, Praha, obor všeobecné lékařství

Postgraduální vzdělání, kurzy:

 • 2002 1. Atestace z vnitřního lékařství, IPVZ Praha
 • 2002 Kurz břišní sonografie, Bad Reichenhall, SRN
 • 2002 Certifikovaný kurz sonografie štítné žlázy, Endokrinologický ústav, Praha
 • 2005 Atestace v oboru revmatologie, IPVZ Praha
 • 2006 Specializovaná způsobilost k výkonu zdravotnického povolání lékaře v oboru praktické lékařství pro dospělé
 • 2005 Certifikovaný kurz kloubní sonografie, Revmatologický ústav, Praha
 • 2005 Licence ČLK pro výkon soukromé lékařské praxe, pro výkon odborného zástupce a pro poskytování poradenských služeb v oboru vnitřní lékařství
 • 2005 Funkční licence ČLK F 008 – abdominální ultrasonografie
 • 2006 Specializovaná způsobilost k výkonu zdravotnického povolání lékaře v oboru vnitřní lékařství

Předchozí praxe:

 • Interní klinika, FN Motol, Praha, 1999 – dosud, ambulantní revmatologie a sonografie
 • Oddělení revmatologie dětí a dospělých, FN Motol, Praha, 2013 – dosud
 • Canadian Medical Care, Praha, 2013 – 2021, revmatologie - ambulantní péče