COVID-19

Na základě doporučení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje doporučujeme všem pacientům ochranu dýchacích cest respirátor/nanoroušku (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky, včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), které brání šíření kapének, po celou doby návštěvy Diagnostického centra.

Děti, které ještě nezahájili povinnou školní docházku ochranný prostředek mít nemusí, dětem do 15 let věku postačí chirurgická rouška. 

Lidé s projevy jakéhokoliv infekčního onemocnění by měli před osobní návštěvou upřednostnit telefonický kontakt ambulance.

Po návratu ze zahraniční dovolené, zejména, pokud cestovatelé využili hromadné dopravní prostředky anebo se v rámci rekreace účastnili aktivit, při kterých byli bez ochranných prostředků dýchacích cest v blízkém kontaktu s větším počtem cizích lidí, doporučujeme odložit návštěvu ambulance nejméně 3-5 dnů. ​