prohlédnout si oddělení ×

Ambulance AKESO POLIKLINIKY

Z hlediska lékařských odborností je poliklinika zaměřeno především na péči o matky, děti a dospívající. Jako moderní poskytovatel diagnostické a ambulantní péče však zajišťujeme i vybrané zdravotní služby pro dospělé pacienty. AKESO POLIKLINIKA tak nabízí své služby pro celou rodinu, ve velmi příjemném prostředí, s nejmodernější zdravotnickou technikou a digitálním provozem - tedy bez zbytečného papírování. Naše poliklinika navazuje na zdravotnickou péči Nemocnice Hořovice a Rehabilitační nemocnici Beroun. Naše zařízení jsou smluvními partnery všech pojišťoven.

Naše AKESO POLIKLINIKA nabízí ve svých ambulancích široké spektrum zdravotních služeb pro děti, dorost i dospělé. Ve zkratce poskytujeme:

 • preventivní, léčebnou i dlouhodobou péči o klienty od novorozeneckého věku až do mladé dospělosti
 • radiodiagnostická vyšetření na nejmodernější magnetické rezonanci i rentgenových a ultrazvukových přístrojích
 • léčbu horních a dolních cest dýchacích, alergologická vyšetření a další péči z oblasti dětské pneumologie a alergologie
 • prevenci a léčbu onemocnění podpůrného a pohybového aparátu, a to jak pro děti, tak i pro dospělé
 • komplexní gynekologickou péči o děti, dospívající a těhotné
 • terapii novorozenců, kojenců a batolat Vojtovou metodou včetně screeningového vyšetření 
 • všeobecnou péči o pediatrické neurologické pacienty
 • vyšetření a sledování dětí s vrozenými srdečními vadami v rámci ambulance dětské kardiologie 
 • dlouhodobou péči o rizikové novorozence
 • řešení celého spektra poruch výživy od neprospívání po obezitu
 • poradenství v oblasti dětské urologie
 • poradentství v oblasti infantilních hemangiomů
 • léčbu zánětlivých, degenerativních a metabolických onemocnění skeletu u dospělých pacientů
 • vysoce přesné a časově nenáročné rozbory krve a moči v naší specializované odběrové místnosti

Kardiologická ambulance

Objednání: 14111

Kontakt na ordinaci: 14 111 / +420 224 234 101

Právě ordinuje: MUDr. Sotiris Skopoulis

V kardiologické ambulanci AKESO POLIKLINIKY nabízíme pacientům tyto služby.

Diagnostika srdečních onemocnění:

Provedeme komplexní vyšetření a testy, abychom identifikovali případná srdeční onemocnění v raných stádiích. Moderní diagnostické metody nám umožňují přesné a komplexní hodnocení zdraví vašeho srdce.

Zabýváme se všemi obvyklými problémy oběhového systému, jako je vysoký krevní tlak (hypertenze), ischemická choroba srdeční – angina pectoris a stavy po infarktu myokardu, poruchy rytmu, vady srdečních chlopní, kardiomyopatie apod. Provádíme také vyšetření v rámci preventivní medicíny, včetně vyšetření aktivních sportovců.

 

 • EKG – elektrokardiogram

Je základní vyšetřovací metoda v kardiologii. Principem je snímání elektrické srdeční činnosti a její hodnocení na základě elektrokardiogramu (časový záznam EKG křivek), ten upozorní i na případné odchylky. EKG se nejčastěji využívá k diagnostice bolestí na hrudi, dušnosti, závratí, ischemii a pocitů bušení srdce.

 

 • ECHO - echokardiografie

Je ultrazvukové vyšetření srdce. Jedná se o neinvazivní zobrazovací metodu, která pomocí sondy ukáže jednotlivé srdeční oddíly, srdeční chlopně, velikost síní a komor, pohyblivost srdce. Z obrazu na monitoru dokáže lékař indikovat např. nedomykavost chlopní, vrozenou vadu, následky po infarktu.

 

 • HOLTER - 24 hodinové a 48 hodinové monitorování EKG

Ambulantní 24-hodinová monitorace EKG podle Holtera patří mezi základní vyšetřovací postupy při vyšetřování poruch srdečního rytmu. Pacientovi se nalepí obvykle 6 snímacích elektrod, pomocí kterých se EKG křivka zaznamenává po dobu 24 hodin do speciálního registračního zařízení. Obsah registračního zařízení je pak podroben počítačové analýze, čímž je možno hodnotit nejen vývoj srdeční frekvence během celé doby monitorace, ale i sledovat EKG křivku při obtížích nemocného a hledat případně krátce trvající a jinak obtížně dokumentovatelné poruchy srdečního rytmu.

 

 • Bicyklová Ergometrie

Při vyšetření je zaznamenávána elektrická aktivita srdce (tedy tzv. EKG ) a sledovány změny způsobené zatížením srdce námahou. Při zúžení nebo ucpání cév, které zásobují srdce krví, dochází při zátěži k horšímu prokrvení srdečního svalu a k změnám na EKG. Obvykle se přitom objeví i bolesti nebo tlak na hrudi – tzv. angina pektoris. Zátěžovým vyšetřením se dá posoudit i tělesná výkonnost nebo sledovat výskyt srdečních arytmií (poruch rytmu srdce) spouštěných při zátěži.

 

 

 

 

Personální obsazení


Ordinační doba

Den Hodiny
MUDr. Sotiris Skopoulis St 8:00 – 16:00
MUDr. Sotiris Skopoulis Čt 8:00 – 16:00
MUDr. Sotiris Skopoulis 8:00 – 16:00

Umístění v nemocnici

Budova A - 4. patro