prohlédnout si oddělení ×

Ambulance AKESO POLIKLINIKY

Z hlediska lékařských odborností je poliklinika zaměřeno především na péči o matky, děti a dospívající. Jako moderní poskytovatel diagnostické a ambulantní péče však zajišťujeme i vybrané zdravotní služby pro dospělé pacienty. AKESO POLIKLINIKA tak nabízí své služby pro celou rodinu, ve velmi příjemném prostředí, s nejmodernější zdravotnickou technikou a digitálním provozem - tedy bez zbytečného papírování. Naše poliklinika navazuje na zdravotnickou péči Nemocnice Hořovice a Rehabilitační nemocnici Beroun. Naše zařízení jsou smluvními partnery všech pojišťoven.

Naše AKESO POLIKLINIKA nabízí ve svých ambulancích široké spektrum zdravotních služeb pro děti, dorost i dospělé. Ve zkratce poskytujeme:

 • preventivní, léčebnou i dlouhodobou péči o klienty od novorozeneckého věku až do mladé dospělosti
 • radiodiagnostická vyšetření na nejmodernější magnetické rezonanci i rentgenových a ultrazvukových přístrojích
 • léčbu horních a dolních cest dýchacích, alergologická vyšetření a další péči z oblasti dětské pneumologie a alergologie
 • prevenci a léčbu onemocnění podpůrného a pohybového aparátu, a to jak pro děti, tak i pro dospělé
 • komplexní gynekologickou péči o děti, dospívající a těhotné
 • terapii novorozenců, kojenců a batolat Vojtovou metodou včetně screeningového vyšetření 
 • všeobecnou péči o pediatrické neurologické pacienty
 • vyšetření a sledování dětí s vrozenými srdečními vadami v rámci ambulance dětské kardiologie 
 • dlouhodobou péči o rizikové novorozence
 • řešení celého spektra poruch výživy od neprospívání po obezitu
 • poradenství v oblasti dětské urologie
 • poradentství v oblasti infantilních hemangiomů
 • léčbu zánětlivých, degenerativních a metabolických onemocnění skeletu u dospělých pacientů
 • vysoce přesné a časově nenáročné rozbory krve a moči v naší specializované odběrové místnosti

Bariatrická ambulance

Léčba obezity včetně přidružených onemocnění (zejména cukrovky) chirurgickými metodami.

Obezita je závažné chronické onemocnění, které musí být léčeno, aby se předešlo dalšímu poškození zdraví. Léčba může probíhat konzervativně nebo chirurgicky (prostřednictvím operačního zákroku). Bylo prokázáno, že vhodně zvolený chirurgický zákrok významně pomáhá snížení hmotnosti, a dochází k výraznému zlepšení až vyléčení přidružených onemocnění (komorbidit). Tato onemocnění jsou součástí tzv. metabolického syndromu.

Nejvýznamnějšími z těchto onemocnění jsou:

 • cukrovka 2. typu (diabetes mellitus 2. typu),
 • zvýšený krevní tlak (hypertenze),
 • ztučnělá játra nebo z nich vzniklý chronický zánět jater (steatóza jater, steatohepatitis),
 • zvýšené tuky v krvi nebo jejich nepříznivý poměr (hyperlipidemie, dyslipidemie),
 • zástava dechu ve spánku (syndrom spánkové apnoe),
 • u žen pak hormonální změny, které se podílí na tvorbě mnohočetných cyst vaječníků (syndrom polycystických ovárií) a které znemožňují těhotenství,
 • do této skupiny patří také dna, která je způsobena vysokou kyselinou močovou.

Při chirurgické léčbě proto klademe důraz právě na metabolickou část. Tzv. metabolicko-bariatrická chirurgie je zejména efektivní při léčbě cukrovky 2. typu. Většina pacientů závislých na léčbě inzulinem je propuštěna pouze s medikamentózní léčbou.

Dobře provedený chirurgický výkon a jeho správný výběr pro konkrétního pacienta je samozřejmou podmínkou úspěchu, není však jeho garancí. Pacientova spolupráce je nejdůležitější a nezbytnou podmínkou.

Pacient bere na vědomí, že:

 • na něm závisí výsledek celé léčby,
 • bude spolupracovat s ošetřujícími lékaři a dbát jejich pokynů,
 • bude pracovat na změně životního stylu včetně:
 • stravovacích návyků
 • složení stravy
 • fyzické aktivity
 • přijetí sebe sama

Pacienti vhodní k bariatrické operaci:

 • obézní s BMI > 40 kg/m2
 • obézní s BMI 35 - 40 kg/m2 +
 • obézní s komorbiditami, zejména některým z projevů metabolického syndromu (diabetes)
 • obézní s psychologickou nebo psychiatrickou indikací
 • obézní s nutností snížení hmotnosti před ortopedickou operací
 • obézní s nutností snížení hmotnosti před kardiochirurgickou operací
 • obézní s nutností snížení hmotnosti z důvodů onkologických (zejména karcinomu prsu)
 • obézní s nutností snížení hmotnosti po selhání primární operace, zejména po gastrické bandáži, gastrické plikaci, ale také po sleeve gastrektomii, gastrických bypassech nebo u pacientů, kteří nedosáhli požadovaného snížení hmotnosti po jakémkoliv typu operace
 • řešení gastroesofageálního refluxu (vracení žaludečních šťáv) vč. hiátových hernií při nebo po bariatrické operaci

Kalkulačka pro výpočet BMI

Objednání na konzultaci

Pokud vám obezita znesnadňuje život, způsobuje zdravotní potíže a jste rozhodnutí ji řešit, pak neváhejte a poraďte se o možnostech její léčby s MUDr. Michaelem Vraným. Konzultace je hrazená zdravotními pojišťovnami a není k jejímu absolvování nutné doporučení od praktického či jiného ošetřujícího lékaře.

Pro objednání na konzultaci vyplňte tento on-line formulář. Po odeslání formuláře vás budeme kontaktovat.

Kontaktní e-mail: bariatrie@nemocnice-horovice.cz

Základní typy operací

 • gastrický bypass s jedním spojením (OAGB) – tzv. minigastrický bypass
 • gastrický bypass R-Y (dvě spojení)
 • sleeve gastrektomie – odstranění větší části žaludku – tzv. tuba
 • SADI-S – gastrický bypass s jedním spojením, navazuje na sleeve gastrektomii v jedné nebo dvou dobách
 • přeměna typu operace po předchozím výkonu – není dosaženo předpokládaného snížení hmotnosti nebo je opětovné přibírání na váze tzv. „redo“ operace
 • další typy operací, méně často prováděné

Personální obsazení


Ordinační doba

Den Hodiny
Po 7:30 – 12:30 13:00 – 18:00
Čt 7:30 – 12:30 13:00 – 18:00

Umístění v nemocnici

Budova A - přízemí