prohlédnout si oddělení ×

Ambulance AKESO POLIKLINIKY

Z hlediska lékařských odborností je poliklinika zaměřeno především na péči o matky, děti a dospívající. Jako moderní poskytovatel diagnostické a ambulantní péče však zajišťujeme i vybrané zdravotní služby pro dospělé pacienty. AKESO POLIKLINIKA tak nabízí své služby pro celou rodinu, ve velmi příjemném prostředí, s nejmodernější zdravotnickou technikou a digitálním provozem - tedy bez zbytečného papírování. Naše poliklinika navazuje na zdravotnickou péči Nemocnice Hořovice a Rehabilitační nemocnici Beroun. Naše zařízení jsou smluvními partnery všech pojišťoven.

Naše AKESO POLIKLINIKA nabízí ve svých ambulancích široké spektrum zdravotních služeb pro děti, dorost i dospělé. Ve zkratce poskytujeme:

 • preventivní, léčebnou i dlouhodobou péči o klienty od novorozeneckého věku až do mladé dospělosti
 • radiodiagnostická vyšetření na nejmodernější magnetické rezonanci i rentgenových a ultrazvukových přístrojích
 • léčbu horních a dolních cest dýchacích, alergologická vyšetření a další péči z oblasti dětské pneumologie a alergologie
 • prevenci a léčbu onemocnění podpůrného a pohybového aparátu, a to jak pro děti, tak i pro dospělé
 • komplexní gynekologickou péči o děti, dospívající a těhotné
 • terapii novorozenců, kojenců a batolat Vojtovou metodou včetně screeningového vyšetření 
 • všeobecnou péči o pediatrické neurologické pacienty
 • vyšetření a sledování dětí s vrozenými srdečními vadami v rámci ambulance dětské kardiologie 
 • dlouhodobou péči o rizikové novorozence
 • řešení celého spektra poruch výživy od neprospívání po obezitu
 • poradenství v oblasti dětské urologie
 • poradentství v oblasti infantilních hemangiomů
 • léčbu zánětlivých, degenerativních a metabolických onemocnění skeletu u dospělých pacientů
 • vysoce přesné a časově nenáročné rozbory krve a moči v naší specializované odběrové místnosti

Ambulance klinické psychologie

Objednání: 14 111

Objednejte se přes online formulář ZDE.

Psychologická ambulance poskytuje zdravotní výkony diagnostiky a léčby pacientů s duševními potížemi a onemocněními, a to na základě předchozího objednání. Péči poskytujeme dospělým i dětským pacientům a jejich rodinným příslušníkům. Po předchozí domluvě je v případě volné kapacity ambulance možné poskytovat krizovou intervenci či psychoterapii.

Problematika pacientů, kteří nejčastěji vyhledávají naši ambulanci:

 • fobické a úzkostné poruchy
 • obsedantně-kompulzivní porucha
 • poruchy příjmu potravy, neorganické poruchy spánku
 • deprese a další poruchy nálad
 • psychosomaticky nemocní
 • pacienti s bolestmi, kde není zcela účinné jejich tlumení
 • neurologicky nemocní
 • maminky během těhotenství a po porodu
 • děti s odlišným psychomotorickým vývojem
 • děti s pervazivními vývojovými poruchami
 • děti s vývojovou dysfázií, poruchami aktivity a pozornosti
 • v dlouhodobé péči máme pacienty psychiatricky nemocné

 

Objednávání:
Před objednáním do ambulance je potřeba mít doporučení praktického či specializovaného lékaře.

Žádanku zašlete na “recepce@akeso-poliklinika.cz” dle typu indikace uzpůsobíme délku a rozložení vyšetření.

Na vyšetření s sebou prosím přineste související lékařské zprávy, které máte k dispozici - např. z neurologických vyšetření, z logopedie, psychiatrie a podobně.

Pracoviště neposkytuje speciální dětskou psychodiagnostiku, a proto jsou děti do 18 let přijímány do péče pouze po předchozí e-mailové domluvě.

U dětského pacienta je rovněž potřeba zajistit doprovod zákonného zástupce.

V případech diagnostiky školních obtíží se prosím primárně obracejte na pedagogicko-psychologické poradny, které se věnují otázkám školní zralosti, obtížím s učením i nadaným dětem.

Negativním projevům chování a výchovným obtížím dětí se věnují střediska výchovné péče.

V případě potřeby rychlé psychologické intervence u dětí i dospělých je možné využít služeb krizových center.

S ohledem na povahu pracoviště neposkytujeme nezdravotní výkony jako je posouzení způsobilosti k držení zbrojního průkazu, dopravně-psychologické vyšetření a další.

 

Personální obsazení


Ordinační doba

Den Hodiny
PhDr. Nikol Kuchtová Po 8:00 – 16:00
PhDr. Nikol Kuchtová Út 8:00 – 16:00
PhDr. Nikol Kuchtová St 8:00 – 16:00
PhDr. Nikol Kuchtová 7:30 – 15:00

Umístění v nemocnici

Budova D - 11. patro