prohlédnout si oddělení ×

Ambulance AKESO POLIKLINIKY

Z hlediska lékařských odborností je poliklinika zaměřeno především na péči o matky, děti a dospívající. Jako moderní poskytovatel diagnostické a ambulantní péče však zajišťujeme i vybrané zdravotní služby pro dospělé pacienty. AKESO POLIKLINIKA tak nabízí své služby pro celou rodinu, ve velmi příjemném prostředí, s nejmodernější zdravotnickou technikou a digitálním provozem - tedy bez zbytečného papírování. Naše poliklinika navazuje na zdravotnickou péči Nemocnice Hořovice a Rehabilitační nemocnici Beroun. Naše zařízení jsou smluvními partnery všech pojišťoven.

Naše AKESO POLIKLINIKA nabízí ve svých ambulancích široké spektrum zdravotních služeb pro děti, dorost i dospělé. Ve zkratce poskytujeme:

 • preventivní, léčebnou i dlouhodobou péči o klienty od novorozeneckého věku až do mladé dospělosti
 • radiodiagnostická vyšetření na nejmodernější magnetické rezonanci i rentgenových a ultrazvukových přístrojích
 • léčbu horních a dolních cest dýchacích, alergologická vyšetření a další péči z oblasti dětské pneumologie a alergologie
 • prevenci a léčbu onemocnění podpůrného a pohybového aparátu, a to jak pro děti, tak i pro dospělé
 • komplexní gynekologickou péči o děti, dospívající a těhotné
 • terapii novorozenců, kojenců a batolat Vojtovou metodou včetně screeningového vyšetření 
 • všeobecnou péči o pediatrické neurologické pacienty
 • vyšetření a sledování dětí s vrozenými srdečními vadami v rámci ambulance dětské kardiologie 
 • dlouhodobou péči o rizikové novorozence
 • řešení celého spektra poruch výživy od neprospívání po obezitu
 • poradenství v oblasti dětské urologie
 • poradentství v oblasti infantilních hemangiomů
 • léčbu zánětlivých, degenerativních a metabolických onemocnění skeletu u dospělých pacientů
 • vysoce přesné a časově nenáročné rozbory krve a moči v naší specializované odběrové místnosti

Dětská fyzioterapie

Objednání: 14 111

Objednejte se přes online formulář ZDE

V ambulanci fyzioterapie se primárně zaměřujeme na terapii novorozenců, kojenců a batolat Vojtovou metodou, a to jak u centrálních, tak i periferních poruch pohybového systému.

Součástí ošetřování nejmenších dětí je vždy i klinické screeningové vyšetření, které odhalí závažnost odchylky a na jehož základě stanovíme konkrétní terapeutický plán. Jde o proces, jehož nedílnou součástí je aktivní spolupráce rodičů, které po dobu terapie učíme, jak mají se svým dítětem doma pracovat Vojtovou metodou a jak s ním správně manipulovat.

Zásadní roli hraje prevence, která se opírá o včasnou diagnostiku. Díky ní můžeme odhalit budoucí nedostatky pohybového systému v době, kdy nejsou na první pohled ještě viditelné. Na základě toho můžeme začít s terapií včas a předejít tak řadě pohybových obtíží, které by nastaly v průběhu budoucího vývoje či dospělosti pacienta.

Těžištěm včasné diagnostiky a terapie jsou nedonošení novorozenci, rizikoví kojenci s pozitivním neurologickým či ortopedickým nálezem, ale i děti s lehkým odklonem od ideálního vývoje.

Úzce spolupracujeme s ostatními profesemi AKESO POLIKLINIKY, které souvisí s problematikou poruch vývoje pohybového systému, jako je poradna pro rizikové novorozence, dětská neurologie, dětská ortopedie a další. 

Personální obsazení


Ordinační doba

Ambulance v budově A
Den Hodiny
Mgr. David Pruner Po 8:00 – 12:45
Bc. Jana Španihelová Út 8:00 – 12:00 12:30 – 14:00
Mgr. David Pruner St 8:00 – 12:45
Bc. Jana Španihelová Čt 8:00 – 12:00 12:30 – 14:00
Markéta Prunerová, Dis. 8:00 – 13:00

Umístění v nemocnici

Budova A - přízemí