prohlédnout si oddělení ×

Ambulance AKESO POLIKLINIKY

Z hlediska lékařských odborností je poliklinika zaměřeno především na péči o matky, děti a dospívající. Jako moderní poskytovatel diagnostické a ambulantní péče však zajišťujeme i vybrané zdravotní služby pro dospělé pacienty. AKESO POLIKLINIKA tak nabízí své služby pro celou rodinu, ve velmi příjemném prostředí, s nejmodernější zdravotnickou technikou a digitálním provozem - tedy bez zbytečného papírování. Naše poliklinika navazuje na zdravotnickou péči Nemocnice Hořovice a Rehabilitační nemocnici Beroun. Naše zařízení jsou smluvními partnery všech pojišťoven.

Naše AKESO POLIKLINIKA nabízí ve svých ambulancích široké spektrum zdravotních služeb pro děti, dorost i dospělé. Ve zkratce poskytujeme:

 • preventivní, léčebnou i dlouhodobou péči o klienty od novorozeneckého věku až do mladé dospělosti
 • radiodiagnostická vyšetření na nejmodernější magnetické rezonanci i rentgenových a ultrazvukových přístrojích
 • léčbu horních a dolních cest dýchacích, alergologická vyšetření a další péči z oblasti dětské pneumologie a alergologie
 • prevenci a léčbu onemocnění podpůrného a pohybového aparátu, a to jak pro děti, tak i pro dospělé
 • komplexní gynekologickou péči o děti, dospívající a těhotné
 • terapii novorozenců, kojenců a batolat Vojtovou metodou včetně screeningového vyšetření 
 • všeobecnou péči o pediatrické neurologické pacienty
 • vyšetření a sledování dětí s vrozenými srdečními vadami v rámci ambulance dětské kardiologie 
 • dlouhodobou péči o rizikové novorozence
 • řešení celého spektra poruch výživy od neprospívání po obezitu
 • poradenství v oblasti dětské urologie
 • poradentství v oblasti infantilních hemangiomů
 • léčbu zánětlivých, degenerativních a metabolických onemocnění skeletu u dospělých pacientů
 • vysoce přesné a časově nenáročné rozbory krve a moči v naší specializované odběrové místnosti

Dětská revmatologie

Objednání: 14 111

Objednejte se přes online formulář ZDE

V revmatologické ambulanci pro děti se zabýváme komplexním vyšetřením, diagnostikou a léčbou zánětlivých onemocnění kloubů a pojivové tkáně u dětí a dospívajících.

Jedná se o široké spektrum onemocnění dětského věku, zahrnující juvenilní idiopatickou artritídu, reaktivní artritídy a systémová onemocnění pojiva. Základní charakteristikou těchto nemocí je zánět kloubu doprovázený otokem, proteplením a omezením rozsahu pohybu. U systémových onemocnění jsou projevy pestřejší a zahrnují například horečku, projevy kožní či orgánové.

Základem diagnostiky je fyzikální vyšetření dítěte včetně podrobného zhodnocení rodinné a osobní anamnézy (onemocnění přítomná v rodině, celková nemocnost a vývoj dítěte).

V naší ambulanci poskytujeme komplexní fyzikální vyšetření pohybového aparátu, diferenciální diagnostiku a farmakologickou léčbu revmatických onemocnění včetně kloubní punkce diagnostické a léčebné. V případě potřeby zajistíme doplňující vyšetření a sledování v navazujících odborných ambulancích na specializovaném pracovišti.

Abychom našim pacientům mohli poskytovat co nejlepší péči, máme k dispozici špičkové radiodiagnostické přístroje a speciální laboratorní vyšetření potřebné pro revmatologickou diagnostiku. Také úzce spolupracujeme s Rehabilitační nemocnicí Beroun.

K prvnímu vyšetření v naší ambulanci přichází pacient na základě doporučení praktického lékaře pro děti a dorost, či lékaře jiné specializace, nejčastěji ortopedie.

 

Personální obsazení


Ordinační doba

Den Hodiny
MUDr. Dita Cebecauerová, Ph.D Pá * 8:00 – 12:00
* Každý lichý týden

Umístění v nemocnici

Budova A - přízemí