prohlédnout si oddělení ×

Ambulance AKESO POLIKLINIKY

Z hlediska lékařských odborností je poliklinika zaměřeno především na péči o matky, děti a dospívající. Jako moderní poskytovatel diagnostické a ambulantní péče však zajišťujeme i vybrané zdravotní služby pro dospělé pacienty. AKESO POLIKLINIKA tak nabízí své služby pro celou rodinu, ve velmi příjemném prostředí, s nejmodernější zdravotnickou technikou a digitálním provozem - tedy bez zbytečného papírování. Naše poliklinika navazuje na zdravotnickou péči Nemocnice Hořovice a Rehabilitační nemocnici Beroun. Naše zařízení jsou smluvními partnery všech pojišťoven.

Naše AKESO POLIKLINIKA nabízí ve svých ambulancích široké spektrum zdravotních služeb pro děti, dorost i dospělé. Ve zkratce poskytujeme:

 • preventivní, léčebnou i dlouhodobou péči o klienty od novorozeneckého věku až do mladé dospělosti
 • radiodiagnostická vyšetření na nejmodernější magnetické rezonanci i rentgenových a ultrazvukových přístrojích
 • léčbu horních a dolních cest dýchacích, alergologická vyšetření a další péči z oblasti dětské pneumologie a alergologie
 • prevenci a léčbu onemocnění podpůrného a pohybového aparátu, a to jak pro děti, tak i pro dospělé
 • komplexní gynekologickou péči o děti, dospívající a těhotné
 • terapii novorozenců, kojenců a batolat Vojtovou metodou včetně screeningového vyšetření 
 • všeobecnou péči o pediatrické neurologické pacienty
 • vyšetření a sledování dětí s vrozenými srdečními vadami v rámci ambulance dětské kardiologie 
 • dlouhodobou péči o rizikové novorozence
 • řešení celého spektra poruch výživy od neprospívání po obezitu
 • poradenství v oblasti dětské urologie
 • poradentství v oblasti infantilních hemangiomů
 • léčbu zánětlivých, degenerativních a metabolických onemocnění skeletu u dospělých pacientů
 • vysoce přesné a časově nenáročné rozbory krve a moči v naší specializované odběrové místnosti

Dětská kardiologie

Objednání: 14 111

 

Objednejte se přes online formulář ZDE.

V dětské kardiologické ambulanci vyšetřujeme a sledujeme dětské pacienty, s podezřením na některou z více než sta různých vrozených srdečních vad. Těmto pacientům poskytujeme zároveň jak předoperační, tak i pooperační ambulantní sledování. Neméně důležitá jsou vyšetření a sledování dětí, které mají srdeční šelest, poruchy srdečního rytmu, dušnost nejasného původu, bolesti na hrudi, vysoký krevní tlak a vyšetření po prodělaných kolapsových stavech.

Důraz klademe také na prevenci nemocí oběhové soustavy, která by měla začínat již v dětství. Proto pečujeme i o pacienty s rizikem vzniku aterosklerózy, která je nejčastější příčinou ischemické choroby srdeční, ischemické nemoci dolních končetin a cévních onemocnění mozku. V neposlední řadě poskytujeme kardiologické vyšetření u mladých sportovců, které není hrazeno ze zdravotního pojištění.

Provádíme klinické, EKG a ECHO kardiografické vyšetření srdce. Máme k dispozici i veškeré potřebné laboratorní metody, které zajišťují smluvní laboratoře či naše laboratoře v Nemocnici Hořovice a Rehabilitační nemocnici Beroun. Velmi úzce spolupracujeme s Dětským kardiocentrem FN Motol.

Důležité informace

 • Do ambulance je nutné se předem objednat na telefonním čísle 14 111.
 • Před vstupem do AKESO POLIKLINIKY si připravte kartičku pojišťovny a doporučení k vyšetření od pediatra (žádanku).
 • Doba vyšetření je závislá na obtížích pacienta, obvykle 15 - 30 minut.
 • Při vyšetření je samozřejmostí přítomnost rodiče.
 • Poslední pacient bude ošetřen 30 minut před koncem ordinačních hodin.

Personální obsazení


Ordinační doba

Den Hodiny
MUDr. Jan Kovanda St 8:00 – 15:30
MUDr. Marek Selko Pá * 9:30 – 14:30

Umístění v nemocnici

Budova A - přízemí