AKESO holding patří mezi nejlépe řízené firmy Česka. Již počtvrté.

6. 9. 2023

V programu Czech Best Managed Companies, za nímž stojí mezinárodní společnost Deloitte, obhájil zdravotnický holding AKESO prestižní ocenění nejlépe řízené firmy v Česku. Titul se mu podařilo získat již počtvrté v řadě, což dokazuje, že si skupina stále drží nejvyšší úroveň a pokračuje ve svém rozvoji.

Na slavnostním předávání bylo tento rok oceněno rekordních 29 českých firem. Program Czech Best Managed Companies podporuje rozvoj podnikání a současně oceňuje přední soukromě vlastněné a řízené společnosti. Jeho cílem je vytvořit globální platformu podporující mezinárodní spolupráci a sdílení zkušeností těchto firem. Program byl založen v Kanadě v roce 1993 a představuje nejvýznamnější podnikatelské ocenění svého druhu.

„Zapojení do tohoto projektu považujeme za zrcadlo nastavené našim manažerským procesům a naší organizační kultuře. Pohled erudované třetí strany je pro nás zajímavou lekcí a zpětnou vazbou. I přes komplikace, které nám způsobil nárůst nákladů na provoz i investice, se nám daří plnit většinu inovačních projektů. Doporučení v oblasti firemní kultury a strategického plánování jsou pro nás velmi cenné a plní onen účel přidané hodnoty ze spolupráce s renomovanou třetí stranou. Pro nadcházející rok máme v plánu pokračovat ve svědomité práci, vylepšování procesů a nastavení tak, abychom dokázali ocenění obhájit i v příštích letech,“ říká Ing. Sotirios Zavalianis, majitel zdravotnického holdingu AKESO, do kterého spadá mimo jiné i Nemocnice Hořovice, Diagnostické centrum v Praze, Rehabilitační nemocnice Beroun, Centrum duševní rehabilitace či pardubické Onkologické a radiologické centrum Multiscan.

Firmy v programu Czech Best Managed Companies procházejí vícefázovým hodnocením a posuzuje je nezávislá porota složená ze sedmi odborníků. Společnosti musí splňovat požadovanou úroveň ve čtyřech hlavních pilířích – strategie, produktivita a inovace, řízení a finanční výkonnost a firemní kultura.

„Rostoucí počet česky vlastněných společností, které úspěšně projdou programem a získají či opět obhájí ocenění za dobře nastavené řízení, je důkazem toho, že je segment privátních firem v Česku v dobré kondici. Byť pro ně poslední tři roky nebyly jednoduché, podařilo se jim vypořádat se s přetrhanými dodavatelskými řetězci, výkyvy v ceně energií i se zvyšujícími se úroky i mzdovými náklady,“ říká Miroslav Svoboda, country leader Deloitte ČR a lídr programu Czech Best Managed Companies.

Galerie