Časné termíny vybraných chirurgických výkonů

29. 6. 2023

Chirurgická ambulance v AKESO POLIKLINICE nabízí vyšetření v širokém spektru diagnóz.

„Na našem pracovišti nabízíme konzultace, vyšetření a indikace v širokém spektru diagnóz. Mezi nejčastější patří kýla tříselná, kýla v jizvě, kýla pupeční. Velmi časté termíny k výkonu nabízíme i v oblasti žlučníkových kamenů, varixů dolních končetin či větších kožních nebo podkožních lézí,“ popisuje MUDr. Petr Zeithaml, primář chirurgického oddělení Nemocnice Hořovice.

„V ambulanci jsme schopni doporučit nejvhodnější operační postup, který bude proveden na našem pracovišti v Nemocnici Hořovice nebo v Rehabilitační nemocnice Beroun. U vybraných diagnóz lze operaci provést v režimu jednodenní chirurgie, kdy pacient přichází do nemocnice v den operace a propuštěn je následující den,“ dodává primář.

Zvolený typ a rozsah výkonu je vždy výsledkem komplexního předoperačního vyšetření, preference pacienta a jeho domluvy s operatérem s přihlédnutím k velikosti nálezu, typu onemocnění, přidružených chorob a dalších faktorů.

Do ambulance není nutné mít vystavenou žádanku o praktického lékaře. Objednání je možné přes recepci na tel. č. 14111.

Zjistěte více o chirurgické a proktologické ambulanci v DCNH.