Rok 2023 přinese rozšíření DCNH

4. 1. 2023

„Rok 2023 se ponese v duchu dalšího rozvoje,“ říká Mgr. Jiří Pichlík, ředitel Diagnostického centra v Praze v Nových Butovicích, který popsal o jaké ambulance se rozšířilo centrum a jaké jsou plány v letošním roce 2023.

V letošní roce se otevřelo několik nových ambulancí. Jaké to byly?

Po roce provozu Diagnostického centra jsme téměř naplnili všechny naše ambulance pacienty. I přesto, že kapacita stávajících prostor byla téměř vytížena, podařilo se nám otevřít několik nových specializací. Zprovoznili jsme ambulanci fyzioterapie, dětskou chirurgickou ambulanci, rozšířili se o další ambulanci praktického lékaře pro dospělé, psychologickou ambulanci a také revmatologickou ambulanci, kde jsme zároveň získali status centra biologické léčby. Další rozšíření se týkalo již stávajících provozů. Abychom mohli vyhovět velkému zájmu klientů, rozšířili jsme ordinační hodiny například v rámci ambulance alergologie a pneumonologie, kterou nyní mohou pacienti využívat i v sobotu.

Rozšířili jste i ordinační hodiny magnetické rezonance. Může se říci, že je nyní poptávka po vyšetření uspokojena?

Provoz magnetické rezonance jsme navýšili na celý týden a to až do 23 hodiny večer, což je obzvláště pro pracující klienty velmi příznivé. Vyšetření na magnetické rezonanci je zde v centru velmi žádáno z důvodu velmi příznivých objednávacích termínů, bezkonkurenční kvalitě snímků a vysoké odbornosti popisů od našich lékařů.

Které ambulance byly v roce 2022 nejvyhledávanější?

Lze říci, že všechny ambulance máme plně vytížené a snažíme se i nadále hledat cesty k posílení provozu.

Jaké jsou plány v roce 2023?

Rok 2023 se již od začátku ponese v duchu dalšího rozvoje našeho centra o řadu nových ambulancí. Již v prvních týdnech roku 2023 otevřeme nové krásné prostory v budově D v 11. patře, kde naši klienti najdou nové ambulance fyzioterapie. Dále k nám nastupuje nová lékařka se specializací v dětské gastroenterologii, posílíme ambulanci poradny pro poruchy výživy u dětí, pro děti i dospělé bude k dispozici nutriční poradkyně, dále pak dětská psychiatrička a svoji ambulanci zde bude mít i plastický chirurg. Ve stávajících prostorách v budově A bude nově všeobecná chirurgická ambulance, proktologická ambulance a bariatrická poradna se specialistou na léčbu obezity. Dále máme v plánu rozšířit služby v průběhu roku o dermatologickou ambulanci.

Personálně je situace v Diagnostickém centru stabilní nebo hledáte nějaké zaměstnance?

Máme velké štěstí na kvalitní zaměstnance jak z řad lékařů, sester, radiologických asistentů tak i recepčních. Kolektiv je stabilní, milý a přátelský. Rádi bychom přijali dalšího dětského neurologa na zkrácený úvazek a gynekologa.