Rozšiřujeme ambulanci dětské kardiologie

13. 2. 2023

Od března bude novou posilou AKESO POLIKLINIKY MUDr. Jan Kovanda, Ph.D., dětský kardiologický lékař

S jakými diagnózami pacienti nejčastěji přicházejí?

Dětští pacienti přicházejí většinou do ordinace dětského kardiologa, pokud jejich praktický lékař pojme podezření na vrozenou srdeční vadu či poruchu srdečního rytmu. Vzhledem k potenciální závažnosti těchto diagnóz je úkolem dětského kardiologa toto podezření potvrdit či vyvrátit a v případě potvrzení diagnózy stanovit postup léčby. V případě život ohrožujících nálezů jsou pacienti referováni do Dětského Kardiocentra v Motole, které se specializuje na léčbu těch nejzávažnějších onemocnění srdce u dětských pacientů.

Dalším segmentem práce dětského kardiologa jsou preventivní vyšetření u aktivních sportovců. U malého procenta dětské populace může profesionální sport vést k manifestaci závažného onemocnění srdce a náhlé srdeční smrti. Úkolem dětského kardiologa je tyto potenciálně ohrožené sportovce vyhledávat a doporučit u nich režimová opatření, aby se riziko náhlé smrti při sportovním výkonu minimalizovalo.

V poslední době narůstá počet pacientů s vysokým krevním tlakem. Pouze menšina pacientů má ale jednoduše chirurgicky řešitelnou příčinu. Hlavním viníkem narůstajícího trendu hypertenze je epidemie dětské obezity, která je stejně jako u dospělých pacientů s nárůstem krevního tlaku těsně spojena.

Jak častá jsou onemocnění srdce u dětí, lze jim předcházet?

Vrozené vady srdce jsou druhou nejčastější skupinou vrozených vad (po vrozených anomáliích močového systému). Postihují zhruba 2% dětské populace, z tohoto počtu je akutně život ohrožující asi čtvrtina, tzn. zhruba 5 dětí z tisíce potřebuje operační či katetrizační zákrok do 1 roku věku života. Většina vrozených srdečních vad je způsobena kombinací genetické predispozice a vlivů vnějšího prostředí, které ale nejsou prozatím přesně popsány. Z tohoto důvodu není možná účinná prevence. Důležité je proto vadu co nejdříve odhalit. Většinu závažných odchylek v anatomii srdce je možné diagnostikovat již před narozením pomocí ultrazvuku. Naopak u vysokého krevního tlaku je obvykle zcela zásadní vliv životního stylu. Dostatek aktivního pohybu a zdravé stravování vedou k redukci obezity a poklesu krevního tlaku. Pokud pacient úspěšně zlepší svoje pohybové a stravovací návyky, může se obvykle vyhnout celoživotní farmakologické terapii.

Zjistěte více o dětské ambulanci kardiologie v naší poliklinice nebo se objednejte na vyšetření na telefonním čísle 14 111 nebo přes online formulář.