Screening zraku dětí – novinka v nabídce AKESO POLIKLINIKY

17. 1. 2024

V rámci rozšiřování služeb nabízí nově AKESO POLIKLINIKA v Praze možnost bezkontaktního screeningu zraku dětí.

Vyšetření probíhá pomocí přístroje Plusoptix, což je bezkontaktní metoda měření zraku, bez nutnosti rozkapání očí. Díky svému vzhledu přístroj upoutá pozornost vyšetřovaného dítěte a že je dítě vyšetřováno, často ani nepostřehne.

Samotné vyšetření trvá jen jednu vteřinu a je vhodné pro děti od 6. měsíce do 6. let věku.

Plusoptix snímá najednou obě oči.

Cena vyšetření přístrojem Plusoptix:

pacienti registrovaní v ordinaci PLDD AKESO POLIKLINIKY: 250,- czk

pacienti neregistrovaní v PLDD AKESO POLIKLINIKY: 300,- czk

Na vyšetření je možné se objednat na recepci AKESO POLIKLINIKY v Praze, na telefonní čísle 14 111 nebo prostřednictvím mailu: recepce@dcnh.cz

Díky včasnému vyšetření očí v dětském věku, je možné zachytit očí vady, které je možné v rámci vývoje dítěte léčit, a dokonce i zcela odstranit.

Vyšetření přístrojem Plusoptix nenahrazuje vyšetření očním lékařem, ale poskytuje spolehlivý test refrakce, velikosti zornic, vzdálenosti zornic a asymetrie rohovkových reflexů.

Výsledky měření jsou porovnávány s prahovými hodnotami vzhledem k věku dítěte a ihned je zobrazen výsledek a doporučení, zdali má být dítě posláno na vyšetření k očnímu lékaři.

Nejkritičtější období ve vývoji zraku je první rok života dítěte. Aby byly co nejdříve odhaleny refrakční vady, měl by být zrak dítěte změřen mezi 6. a 12. měsícem věku dítěte.