Zdravotnický holding AKESO otevírá nejmodernější psychiatrické a psychoterapeutické zařízení ve střední Evropě a mění tím standardy poskytování psychiatrické péče v Čechách

20. 6. 2023

Zdravotnický holding AKESO, přední poskytovatel zdravotní péče v ČR, dnes v areálu Rehabilitační nemocnice Beroun slavnostně otevřel svoji vlajkovou loď v péči o duševní zdraví, Centrum duševní rehabilitace. Unikátní pracoviště, které je součástí Rehabilitační nemocnice Beroun, má ambici měnit dosavadní standardy psychiatrické péče a stát se vzorem nejenom v rámci Česka, ale i Evropy.

Komplexní péče na evropské úrovni

V době, kdy narůstá počet lidí s duševním onemocněním a psychickými problémy, nabízí Centrum duševní rehabilitace (CDR) plný rozsah akutní i následné psychiatrické péče se zapojením špičkových odborníků české psychiatrie. Pětipatrová budova o rozloze 25 tisíc m2 stála 1,2 miliardy Kč a je protkána nejmodernějšími technologiemi a vybavením, aby funkčně i dispozičně splňovala podmínky pro moderní medicínu. V plném provozu pojme více než 200 pacientů v lůžkové části a nabídne zhruba 300 pracovních míst zdravotnickému a dalšímu personálu. „Tělo dokážeme léčit celkem dobře, horší je to ale s duší. Výstavba Centra nám umožní poskytovat psychiatrickou a psychoterapeutickou péči lidem, kteří se potýkají právě s duševními obtížemi. Těch v současnosti rapidně přibývá,” říká o unikátním projektu zakladatel a majitel holdingu AKESO Ing. Sotirios Zavalianis.

V berounském zařízení najde pomoc široká škála pacientů a léčebná péče tu bude koncipována jako komplexní. Služby budou zaměřené jak na lidi s náhle vzniklými duševními potížemi, tak pro ty, kteří v aktuálním systému péče nejsou dostatečně ošetřeni. Jde tedy o akutní psychiatrické pracoviště na straně jedné a poskytování strukturovaných psychoterapeutických programů na straně druhé. Centrum bude poskytovat nejen ambulantní péči, ale i programy denního stacionáře a lůžkovou péči. „Cílem holdingu je vybudovat excelentní síť regionálních služeb, která poskytuje komplexní péči o lidi žijící s duševním onemocněním či s rizikem rozvoje duševní nemoci a zároveň poskytovat i služby nadregionálního významu v podobě psychoterapeutických programů pro pacienty, kteří nemají dostupné odpovídající specializované služby,” doplňuje MUDr. Martin Hollý, MBA, náměstek pro oblast duševního zdraví Centra duševní rehabilitace.

Nejmodernější léčebné technologie, bezpečnost a světlo 

Stavba Centra trvala pět let a na její realizaci se podílel tým českých i zahraničních architektů a designérů, kteří navrhli výjimečný prostor s řadou speciálních prvků. Budova je plná přirozeného světla a využívá přírodní materiály, aby tak podpořila duševní pohodu pacientů. V Centru duševní rehabilitace nechybí ani multifunkční sál, sauna, bazén, tělocvična, fitness, kavárna nebo samostatné prostory pro širokou škálu specializovaných terapií jako jsou například arteterapie, dramaterapie, muzikoterapie, terapie virtuální realitou, fototerapie apod. Světlo je nejenom dominantou budovy, ale je i součástí léčebných nástrojů a procesů. V celé budově včetně pokojů totiž funguje unikátní osvětlení respektující cirkadiánní rytmus, tzn. že světelná intenzita se mění podle fáze dne – v ranních hodinách mají pacienti na pokojích jiné světlo než při večerním šeru a systém je možné nastavit individuálně na míru každému pacientovi.

„Klíčové je, aby péče, kterou nás pacient dostane, byla komplexní. Pacient tak bude mít nejen farmakoterapii a psychoterapii, ale také celou řadu dalších aktivit. Je třeba, aby na sebe byly všechny tyto části navázané a doplňovaly se. To v dnešní péči často chybí. Cílem Centra je poskládat péči tak, aby každá její část měla smysl v pacientově příběhu. Konkrétně to znamená, že program bude celodenní a pacient bude mít skupinovou terapii, návazné programy a podle potřeby pak individuální terapii. Na rozdíl od běžné péče ale chceme, aby byl program vytvářen cíleně pro konkrétní problém. Na péči v CDR bude navazovat dlouhodobá péče o pacienta v rámci stacionární, ambulantní i terénní péče,” popisuje běžný den pacienta v novém zařízení profesor Ján Praško, který stojí za zrodem myšlenky a tvorbou plánu péče a systému medicínských programů Centra duševní rehabilitace.

Projekt Centra duševní rehabilitace je výrazem dlouhodobé snahy zdravotnické skupiny AKESO poskytovat ve všech svých zařízeních komplexní péči v důstojném prostředí a při využití nejmodernějších postupů a znalostí. “Prostřednictvím Centra duševní rehabilitace chci ukázat, že se dá i v českých podmínkách dělat psychiatrie na vysoké úrovni. V AKESO prostě děláme věci jinak a nikdy se nesmíříme jen s průměrem. Moderní, unikátní, komplexní a na úrovni 21. století – takovou péči si naši klienti zaslouží a takovou jim naše zařízení nabízí,” dodává majitel holdingu Ing. Sotirios Zavalianis.

Galerie