Prenatální diagnostika

Screening v I. trimestru

Screening v I. trimestru je vyšetření, které stanovuje riziko možného výskytu Downova syndromu u plodu v rozmezí 11+0 – 13+6 týdnů těhotenství. Záchytnost vyšetření na Downův syndrom je 94%.

Pokud je výsledek negativní, není statisticky zvýšené riziko Downova syndromu. V případě pozitivního výsledku doporučujeme vyšetření chromozomálních vad odběrem plodové vody (AMC), nebo choriových klků (CVS) (invazivní vyšetření s diagnostikou spolehlivosti 100%). Variantou invazivního výkonu je provedení prenatálního cell-free-DNA testu s možností záchytu 99,5% postižených plodů. Neinvazivní prenatální test (NIPT) lze případně odebrat i v našem centru DCNH.

Vyšetření není hrazeno ze zdravotního pojištění, cena je 1 500 Kč (prvotrimestrální screening).
Vyšetření (NIPT) Trisomy test XY není hrazeno ze zdravotního pojištění, cena je 14 500 Kč.

Screening preeklampsie

Preeklampsie je onemocnění vázané na těhotenství, jedná se o stavy spojené s vysokým krevním tlakem (hypertenze) a přidruženými patologickými stavy. Onemocnění se objevuje po 20. týdnu těhotenství, může vést k předčasnému porodu, a bývá současně spojeno se zpomalením růstu plodu v děloze. V nejzávažnějších případech může dojít i k ohrožení zdraví a života rodičky i plodu.

Je možné provést test pro stanovení rizika preeklampsie souběžně se screeningem v I. trimestru, který má záchytnost 90%. Vyšetření je vhodné provést zejména u rizikových žen (těhotná s vysokým krevním tlakem, diabetička, s výskytem preeklampsie v předchozím těhotenství, či rodině, věk nad 35 let, výskyt autoimunitního onemocnění a další).

V případě zvýšeného rizika preeklampsie je těhotné doporučena preventivní terapie, která významně snižuje riziko vzniku, tak i závažnost případné nemoci.

Vyšetření není hrazeno ze zdravotního pojištění, cena je 2 000 Kč (prvotrimestrální screening + stanovení rizika preeklampsie).