prohlédnout si oddělení ×

Ambulance AKESO POLIKLINIKY

Z hlediska lékařských odborností je poliklinika zaměřeno především na péči o matky, děti a dospívající. Jako moderní poskytovatel diagnostické a ambulantní péče však zajišťujeme i vybrané zdravotní služby pro dospělé pacienty. AKESO POLIKLINIKA tak nabízí své služby pro celou rodinu, ve velmi příjemném prostředí, s nejmodernější zdravotnickou technikou a digitálním provozem - tedy bez zbytečného papírování. Naše poliklinika navazuje na zdravotnickou péči Nemocnice Hořovice a Rehabilitační nemocnici Beroun. Naše zařízení jsou smluvními partnery všech pojišťoven.

Naše AKESO POLIKLINIKA nabízí ve svých ambulancích široké spektrum zdravotních služeb pro děti, dorost i dospělé. Ve zkratce poskytujeme:

 • preventivní, léčebnou i dlouhodobou péči o klienty od novorozeneckého věku až do mladé dospělosti
 • radiodiagnostická vyšetření na nejmodernější magnetické rezonanci i rentgenových a ultrazvukových přístrojích
 • léčbu horních a dolních cest dýchacích, alergologická vyšetření a další péči z oblasti dětské pneumologie a alergologie
 • prevenci a léčbu onemocnění podpůrného a pohybového aparátu, a to jak pro děti, tak i pro dospělé
 • komplexní gynekologickou péči o děti, dospívající a těhotné
 • terapii novorozenců, kojenců a batolat Vojtovou metodou včetně screeningového vyšetření 
 • všeobecnou péči o pediatrické neurologické pacienty
 • vyšetření a sledování dětí s vrozenými srdečními vadami v rámci ambulance dětské kardiologie 
 • dlouhodobou péči o rizikové novorozence
 • řešení celého spektra poruch výživy od neprospívání po obezitu
 • poradenství v oblasti dětské urologie
 • poradentství v oblasti infantilních hemangiomů
 • léčbu zánětlivých, degenerativních a metabolických onemocnění skeletu u dospělých pacientů
 • vysoce přesné a časově nenáročné rozbory krve a moči v naší specializované odběrové místnosti

MUDr. Leoš Teslík, I.F.E.P.A.G.

/ Primář gynekologie

Nejvyšší dosažené vzdělání: 

 • 1. LF UK, Praha, fakulta všeobecného lékařství - 1988

Postgraduální vzdělání, kurzy:

 • 1991 Gynekologie-porodnictví, I. stupeň
 • 1995 Gynekologie-porodnictví, II. stupeň
 • 1998 Dětská gynekologie, nástavbová
 • 2001 I.F.E.P.A.G. – mezinárodní atestace z dětské gynekologie, Buenos Aires

Praxe v Nemocnici Hořovice: 

 • Gynekologicko-porodnické oddělení, NH Hospital, 2017 – 2019, lékař
 • Gynekologicko-porodnické oddělení, NH Hospital, 2019 – dosud, primář oddělení

Předchozí praxe:

 • Gynekologicko-porodnická klinika, FN Motol, 1996 – 2016, odborný asistent
 • IPVZ - Subkatedra dětské gynekologie, dekret MZ, 1998 – dosud, člen zkušební komise pro atestace z dětské gynekologie
 • Gynekologicko-porodnická klinika, II. LF UK a FN Motol v Praze, 1990, sekundární lékař
 • Gynekologicko-porodnická klinika, I. LF UK, Praha, 1988 – 1990, sekundární lékař
 • Dlouholetý člen výboru Sekce gynekologie dětí a dospívajících ČGPS a České společnosti gynekologie dětí a dospívajících ČLS JEP- nyní ve funkci místopředsedy
 • Specializace na operační korekce vrozených vývojových vad rodidel a operační léčbu nádorů u dětí a dospívajících
 • Ochrana ovárií onkologicky léčených dospívajících dívek navozením prepubertálního stavu analogy LHRH
 • Studium významu protilátek a jejich vztah k endokrinní funkci lidského ovaria
 • Autoimunitní endokrinopatie u dospívajících dívek a jejich odraz ve funkci ovaria
 • Germinální nádory ovárií u dětí a dospívajících - prospektivní klinicko-patologická studie

Ordinační doba

Gynekologie
Čt 8:00 – 12:00 13:00 – 16:00