prohlédnout si oddělení ×

Ambulance AKESO POLIKLINIKY

Z hlediska lékařských odborností je poliklinika zaměřeno především na péči o matky, děti a dospívající. Jako moderní poskytovatel diagnostické a ambulantní péče však zajišťujeme i vybrané zdravotní služby pro dospělé pacienty. AKESO POLIKLINIKA tak nabízí své služby pro celou rodinu, ve velmi příjemném prostředí, s nejmodernější zdravotnickou technikou a digitálním provozem - tedy bez zbytečného papírování. Naše poliklinika navazuje na zdravotnickou péči Nemocnice Hořovice a Rehabilitační nemocnici Beroun. Naše zařízení jsou smluvními partnery všech pojišťoven.

Naše AKESO POLIKLINIKA nabízí ve svých ambulancích široké spektrum zdravotních služeb pro děti, dorost i dospělé. Ve zkratce poskytujeme:

 • preventivní, léčebnou i dlouhodobou péči o klienty od novorozeneckého věku až do mladé dospělosti
 • radiodiagnostická vyšetření na nejmodernější magnetické rezonanci i rentgenových a ultrazvukových přístrojích
 • léčbu horních a dolních cest dýchacích, alergologická vyšetření a další péči z oblasti dětské pneumologie a alergologie
 • prevenci a léčbu onemocnění podpůrného a pohybového aparátu, a to jak pro děti, tak i pro dospělé
 • komplexní gynekologickou péči o děti, dospívající a těhotné
 • terapii novorozenců, kojenců a batolat Vojtovou metodou včetně screeningového vyšetření 
 • všeobecnou péči o pediatrické neurologické pacienty
 • vyšetření a sledování dětí s vrozenými srdečními vadami v rámci ambulance dětské kardiologie 
 • dlouhodobou péči o rizikové novorozence
 • řešení celého spektra poruch výživy od neprospívání po obezitu
 • poradenství v oblasti dětské urologie
 • poradentství v oblasti infantilních hemangiomů
 • léčbu zánětlivých, degenerativních a metabolických onemocnění skeletu u dospělých pacientů
 • vysoce přesné a časově nenáročné rozbory krve a moči v naší specializované odběrové místnosti

Mgr. David Pruner

/ Fyzioterapeut Vojtovy metody dětské ambulance


Nejvyšší dosažené vzdělání:

 • 3. LF UK, Praha, 1996

 • FTVS UK, Praha, 2000

Postgraduální vzdělání, kurzy:

 • 2001 Diagnostika a terapie postizometrické relaxace, měkkých a mobilizačních technik páteře a periferních kloubů 

 • 2004 Vývojová kineziologie v manuální medicíně, FN Motol 
 • 2006 Léčba idiopatické skoliózy metodou aktivní segmentální centrace
 • 2007 Rehabilitační postupy u pacientů s poruchou vestibulárního aparátu, FN Motol 
 • 2009 Posturální proprioceptivní terapie segmentální instability podle MUDr. Raševa
 • 2011 Aplikace vývojové kineziologie podle Vojty u hybných poruch v dětském věku, RL-Corpus 
 • 2017 Diagnostika a terapie hybných poruch u dětí v kojeneckém věku 
 • 2018 Bránice a její role při vzniku funkčních poruch pohybového a viscerálního systému 
 • 2019 Vzájemná závislost diagnostiky a terapie dle Vojty 
 • 2011 – dosud, Semináře Československé rehabilitační společnosti Dr. Vojty 
 • 2013 – dosud, Semináře pracovní skupiny terapeutů Vojtovy metody v dětském věku 

Předchozí praxe:

 • Klinika rehabilitačního lékařství VFN, Praha, 1996 - 1998, 2000 - 2010, fyzioterapeut 
 •  1. LF UK, Praha, 2009 - 2013, lektor 
 •  Centrum léčebné rehabilitace, Praha, 2010 - 2021, fyzioterapeut

Ordinační doba

Dětská fyzioterapie

Ambulance v budově A
Po 8:00 – 12:45
St 8:00 – 12:45