prohlédnout si oddělení ×

Ambulance AKESO POLIKLINIKY

Z hlediska lékařských odborností je poliklinika zaměřeno především na péči o matky, děti a dospívající. Jako moderní poskytovatel diagnostické a ambulantní péče však zajišťujeme i vybrané zdravotní služby pro dospělé pacienty. AKESO POLIKLINIKA tak nabízí své služby pro celou rodinu, ve velmi příjemném prostředí, s nejmodernější zdravotnickou technikou a digitálním provozem - tedy bez zbytečného papírování. Naše poliklinika navazuje na zdravotnickou péči Nemocnice Hořovice a Rehabilitační nemocnici Beroun. Naše zařízení jsou smluvními partnery všech pojišťoven.

Naše AKESO POLIKLINIKA nabízí ve svých ambulancích široké spektrum zdravotních služeb pro děti, dorost i dospělé. Ve zkratce poskytujeme:

 • preventivní, léčebnou i dlouhodobou péči o klienty od novorozeneckého věku až do mladé dospělosti
 • radiodiagnostická vyšetření na nejmodernější magnetické rezonanci i rentgenových a ultrazvukových přístrojích
 • léčbu horních a dolních cest dýchacích, alergologická vyšetření a další péči z oblasti dětské pneumologie a alergologie
 • prevenci a léčbu onemocnění podpůrného a pohybového aparátu, a to jak pro děti, tak i pro dospělé
 • komplexní gynekologickou péči o děti, dospívající a těhotné
 • terapii novorozenců, kojenců a batolat Vojtovou metodou včetně screeningového vyšetření 
 • všeobecnou péči o pediatrické neurologické pacienty
 • vyšetření a sledování dětí s vrozenými srdečními vadami v rámci ambulance dětské kardiologie 
 • dlouhodobou péči o rizikové novorozence
 • řešení celého spektra poruch výživy od neprospívání po obezitu
 • poradenství v oblasti dětské urologie
 • poradentství v oblasti infantilních hemangiomů
 • léčbu zánětlivých, degenerativních a metabolických onemocnění skeletu u dospělých pacientů
 • vysoce přesné a časově nenáročné rozbory krve a moči v naší specializované odběrové místnosti

MUDr. Marek Selko

/ Lékař dětské kardiologické ambulance

Nejvyšší dosažené vzdělání:

 • Lékařská fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, obor všeobecného lékařství
  2003 Atestace Pediatrie I. Stupně, SZU Bratislava
  2006 Atestace Intenzivní medicíny v pediatrii, SZU Bratislava
  2008 Atestace Dětské kardiologie, Dětské kardiocentrum Praha
  Odborná způsobilost v oboru Pediatrie – MZČR a IPVZ

Postgraduální vzdělání, kurzy:

 • 2002 Odborná stáž na Oddělení anestézie a intenzivní medicíny, DFNSP, Bratislava

 • 2003 2nd course “Respiratory support options for neonates from CPAP to HFV“
 • Členství v sekci intenzivní medicíny při České pediatrické společnosti

Předchozí praxe:

 • Oddělení patologických novorozenců, I. Dětská klinika LFUK a DFNsP, Bratislava, 2000 – 2005, sekundární lékař JIRS

 • Novorozenecké oddělení, Ústavní pohotovostní služby, II. Gynekologicko-porodnická klinika LFUK a FNsP Ružinov BA, 2003 – 2005, lékař
 • Pooperační jednotka intenzivní péče, Dětské kardiocentrum LFUK a FKN v Motole, Praha, 2005 – 2009, sekundární lékař
 • Klinika dětské anesteziologie a intenzivní medicíny LFUK a DFNsP, Bratislava, 2009 – 2010, zástupce primáře
 • Pooperační jednotka intenzivní péče, Dětské kardiocentrum LFUK a FN v Motole, Praha, 2010 - 2016, zástupce vedoucího lékaře
 • Transport kritických novorozenců, Ústavní pohotovostní služby JIRP KDDL, Klinika dětského a dorostového lékařství VFN, Praha, 2005 – 2016, lékař
 • Dětské oddělení, Ústavní pohotovostní služby Nemocnice Chomutov, 2012 – 2016, lékař
 • Dětské oddělení, Nemocnice Chomutov, 2017 – dosud, sekundární lékař
 • Jednotka intenzivní pooperační péče, Ústavní pohotovostní služby, Dětské kardiocentrum 2. LFUK a FN v Motole, Praha, 2018 – dosud
 • Dětská kardiologická ambulance, Innera s.r.o., Benešov, 2016 – dosud, dětský kardiolog
 • Ambulance dětské kardiologie, NH Hospital, Hořovice, 2019 – dosud, kardiolog

Ordinační doba

Dětská kardiologie
9:30 – 14:30