prohlédnout si oddělení ×

Ambulance AKESO POLIKLINIKY

Z hlediska lékařských odborností je poliklinika zaměřeno především na péči o matky, děti a dospívající. Jako moderní poskytovatel diagnostické a ambulantní péče však zajišťujeme i vybrané zdravotní služby pro dospělé pacienty. AKESO POLIKLINIKA tak nabízí své služby pro celou rodinu, ve velmi příjemném prostředí, s nejmodernější zdravotnickou technikou a digitálním provozem - tedy bez zbytečného papírování. Naše poliklinika navazuje na zdravotnickou péči Nemocnice Hořovice a Rehabilitační nemocnici Beroun. Naše zařízení jsou smluvními partnery všech pojišťoven.

Naše AKESO POLIKLINIKA nabízí ve svých ambulancích široké spektrum zdravotních služeb pro děti, dorost i dospělé. Ve zkratce poskytujeme:

 • preventivní, léčebnou i dlouhodobou péči o klienty od novorozeneckého věku až do mladé dospělosti
 • radiodiagnostická vyšetření na nejmodernější magnetické rezonanci i rentgenových a ultrazvukových přístrojích
 • léčbu horních a dolních cest dýchacích, alergologická vyšetření a další péči z oblasti dětské pneumologie a alergologie
 • prevenci a léčbu onemocnění podpůrného a pohybového aparátu, a to jak pro děti, tak i pro dospělé
 • komplexní gynekologickou péči o děti, dospívající a těhotné
 • terapii novorozenců, kojenců a batolat Vojtovou metodou včetně screeningového vyšetření 
 • všeobecnou péči o pediatrické neurologické pacienty
 • vyšetření a sledování dětí s vrozenými srdečními vadami v rámci ambulance dětské kardiologie 
 • dlouhodobou péči o rizikové novorozence
 • řešení celého spektra poruch výživy od neprospívání po obezitu
 • poradenství v oblasti dětské urologie
 • poradentství v oblasti infantilních hemangiomů
 • léčbu zánětlivých, degenerativních a metabolických onemocnění skeletu u dospělých pacientů
 • vysoce přesné a časově nenáročné rozbory krve a moči v naší specializované odběrové místnosti

Psychologická ambulance

Objednání: 14 111

Objednejte se přes online formulář ZDE.

Psychologická ambulance poskytuje zdravotní výkony diagnostiky, léčby a podpory pacientů s duševními potížemi, poruchami a onemocněními psychologickými prostředky. Péči poskytujeme dospělým a dětským pacientům a jejich rodinným příslušníkům. Po předchozí domluvě je možné poskytnout krizovou intervenci lidem, kteří prožívají z nejrůznějších příčin těžké období.

Jak probíhá první návštěva:

Pacient se objedná přes recepci AKESO POLIKLINIKY telefonicky či osobně na nabízené termíny. Pracoviště neposkytuje speciální dětskou psychodiagnostiku, a proto jsou děti do 16 let přijímány do péče po předchozí e-mailové, popřípadě telefonické, domluvě s psychologem.

Na prvním setkání dojde k podrobnému mapování klientových potíží a potřeb a společně probereme možnosti vhodné péče či dalšího léčebného postupu, případně započne samotná práce na dané problematice (např. psychologické vyšetření, krizová intervence, návrhy opatření a další).

Poskytovaná péče:

Psychologické vyšetření

Psychologická diagnostika probíhá standardně na základě žádanky od lékaře (např. praktického, psychiatra či neurologa) na komplexní či specificky zaměřené psychologické vyšetření nebo dle uvážení a doporučení psychologa během první konzultace.

Krizová intervence

Krizová intervence je jednorázová či krátkodobá pomoc pro člověka, který se ocitl v náročné životní situaci, kterou nezvládá vlastními silami. Jedná se o okamžitou pomoc zaměřenou na daný problém. Klientovi se dostává individuální přístup, poskytnutí emocionální opory a bezpečí, ventilace emocí, hledání a posilování klientových zdrojů včetně pomoci sociální. Společně tvoříme plán řešení krize případně zprostředkování dalších kontaktů na krizové, zdravotnické či sociální služby.

Podpůrná psychoterapie

Podpůrná terapie má za cíl časově omezenou podporu a doprovázení klienta při jeho obtížích. Posilujeme vše, co je v klientovi silné, zdravé a podpůrné. Často pracujeme s úzkostným prožíváním, potížemi se spánkem, zvládáním stresu, psychosomatickými potížemi, pocity méněcennosti a dalším. Využíváme relaxační techniky a  práci s tělem i další expresivní techniky.

Pracoviště neposkytuje nezdravotní výkony jako je posouzení způsobilosti k držení zbrojního průkazu, dopravně-psychologické vyšetření a další.

Personální obsazení


Ordinační doba

Den Hodiny
Po 8:00 – 16:00
Út 8:00 – 16:00
St 8:00 – 16:00
7:30 – 15:00

Umístění v nemocnici

Budova D - 11. patro