prohlédnout si oddělení ×

Ambulance AKESO POLIKLINIKY

Z hlediska lékařských odborností je poliklinika zaměřeno především na péči o matky, děti a dospívající. Jako moderní poskytovatel diagnostické a ambulantní péče však zajišťujeme i vybrané zdravotní služby pro dospělé pacienty. AKESO POLIKLINIKA tak nabízí své služby pro celou rodinu, ve velmi příjemném prostředí, s nejmodernější zdravotnickou technikou a digitálním provozem - tedy bez zbytečného papírování. Naše poliklinika navazuje na zdravotnickou péči Nemocnice Hořovice a Rehabilitační nemocnici Beroun. Naše zařízení jsou smluvními partnery všech pojišťoven.

Naše AKESO POLIKLINIKA nabízí ve svých ambulancích široké spektrum zdravotních služeb pro děti, dorost i dospělé. Ve zkratce poskytujeme:

 • preventivní, léčebnou i dlouhodobou péči o klienty od novorozeneckého věku až do mladé dospělosti
 • radiodiagnostická vyšetření na nejmodernější magnetické rezonanci i rentgenových a ultrazvukových přístrojích
 • léčbu horních a dolních cest dýchacích, alergologická vyšetření a další péči z oblasti dětské pneumologie a alergologie
 • prevenci a léčbu onemocnění podpůrného a pohybového aparátu, a to jak pro děti, tak i pro dospělé
 • komplexní gynekologickou péči o děti, dospívající a těhotné
 • terapii novorozenců, kojenců a batolat Vojtovou metodou včetně screeningového vyšetření 
 • všeobecnou péči o pediatrické neurologické pacienty
 • vyšetření a sledování dětí s vrozenými srdečními vadami v rámci ambulance dětské kardiologie 
 • dlouhodobou péči o rizikové novorozence
 • řešení celého spektra poruch výživy od neprospívání po obezitu
 • poradenství v oblasti dětské urologie
 • poradentství v oblasti infantilních hemangiomů
 • léčbu zánětlivých, degenerativních a metabolických onemocnění skeletu u dospělých pacientů
 • vysoce přesné a časově nenáročné rozbory krve a moči v naší specializované odběrové místnosti

Markéta Prunerová, Dis.

Nejvyšší dosažené vzdělání:

 •  SZŠ a VZŠ 5. května Praha, 2005

Postgraduální vzdělání, kurzy, semináře:

 •  2005 Neurorehabilitace, Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK, VFN, Praha
 •  2006 Aplikovaná kineziologie - cvičení na míčích a labilních plochách, Instruct, Praha 
 •  2006 Léčba idiopatické skoliózy metodou aktivní segmentální centrace, Instruct, Praha
 •  2007 Metodika senzomotorické stimulace - senzomotorika, stabilizace, stabilita, ČLS J. E. Purkyně, Společnost pro myoskeletální medicínu 
 •  2007 Rehabilitační postupy u pacientů s poruchou vestibulárního aparátu, 2. LF UK, FN Motol, Praha
 •  2007 Bobath koncept - základní informace, Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK, VFN, Praha
 •  2008 Baňkování - moxování, SVZ, Praha 
 •  2008 Současné trendy tapování ve fyzioterapii, UNIFY, Praha
 •  2013 Kurz diagnostiky a terapie funkčních poruch pohybového aparátu, Centrum Fyzioterapie s.r.o., Praha
 •  2016 Aplikace vývojové kineziologie podle Vojty u hybných poruch v dospělém věku, RL-CORPUS s.r.o., Olomouc
 •  2015 – dosud Semináře Československé rehabilitační společnosti Dr. Vojty 
 •  2016 – dosud Pracovní setkání terapeutů Vojtovy metody
 •  člen Výkonného výboru Československé rehabilitační společnosti Dr. Vojty 

Předchozí praxe:

 • Klinika rehabilitačního lékařství VFN, Praha, 2005 - 2013
 • Centrum Fyzioterapie s.r.o, Praha, 2014 - 2015
 • Soukromá praxe, Praha, 2006 - současnost

Ordinační doba

Dětská fyzioterapie

Ambulance v budově A
8:00 – 13:00